September 7, 2015

Healing Myanmar Flood၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႕အျပားရွိ မ်ားလွစြာေသာ အိမ္ လယ္ယာေျမ ေက်ာင္းကန္မ်ားကို အျပင္းအထန္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ အိမ္မက္ေတြႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဆိုပါေရေဘးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းမွာဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာ၀ေဘးအႏာၱရာယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရပါတယ္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ၾကီး ၁၄ခုရွိတဲ့ထဲမွာ အနည္းဆံုး ၁၀ေနရာကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေရေဘးေၾကာင့္ လူသိန္းခ်ီ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရျပီး သူတို႕ရဲ႕ လူေနမႈဘ၀မ်ားစြာ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ေရက်ေနျပီျဖစ္တဲ့ ေဒသေတြရဲ႕ ပညာေရး က်န္းမာေရး စတဲ့ လူမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အားလံုးအေနနဲ႕ တတက္တအား ပါ၀င္ကူညီေပးဖို႕ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေနပါျပီ။
Myanmar has been suffering from the recent flood disaster starting from July of 2015. This particular flood is being regarded as one of the worst natural disasters in Myanmar over the decades. It demolished many homes, farms, monasteries and schools. Dreams and hopes of the victims were perished. Most of the cities in 10 out of 14 States/Divisions went under water. Reportedly, up to 150,000 people had been displaced or had their livelihoods affected as a result of this terrible and unfortunate flood. It's time for all of us unitedly to rebuild their lives, to recover their health, and to re-establish their education.
ယခု "Healing Myanmar Flood" #HealingMyanmarFlood ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ Social Media Campaign တစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီ Campaign လုပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ အခုလို ေဘးဒုကၡေတြ ေရာက္ေနခ်ိန္ တစ္ႏိုင္လံုးမွ အတတ္နိုင္ဆံုး အဘက္ဘက္က ကူညီတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလာသည္ ေရလႊမ္းမိုးေနေသာ ကာလထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးလွေၾကာင္း *Awareness* ျမွင္တင္ဖို႕ တည္ေထာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရလႊမ္းသြားခဲ့လို႕ ျပိဳလဲပ်က္စီးသြားတဲ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္လာေစဖို႕ အင္မတန္မွပင္ အေရးၾကီးလွပါသည္။
We would like to initiate a social media campaign, titled as "Healing Myanmar Flood". #HealingMyanmarFlood The purpose of this campaign is to raise awareness of the importance of resettlement period as this period is much more critical than the actual flood itself since a lot of dreams and hopes were destroyed. Now is a very important time to rebuild their lives, to recover their health, and to re-establish their education.
ျပိဳလဲပ်က္စီးသြားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္က က်န္းမာေရးနဲ႕ ပညာေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုပါက
ဆက္သြယ္ရန္ - Ma Natasha Nyein (Mobile: 09423740203, 09799979237)
Email: emg@emgmm.com
Bank Account Name: E M GROUP CO. LTD (KBZ Kamayut Branch)
Bank Account Number: 0211230003521
EMG Foundation အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လႈပ္ရွားေနေသာ Wai Lu Kyaw Foundation, Daw Khin Kyi Foundation ႏွင့္ အစရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသြားပါမည္။
If you would like to kindly donate for the cause of resettlement at health and education sectors of flood victims across Myanmar, please contact above. We will be collaborating with well recognized local foundations.
Recognition:
"Healing Myanmar Flood" ကို အဘက္ဘက္က ကူညီ ေပးၾကတဲ့သူ အားလံုးႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ား အားလံုးကို EMG မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ အႏုပညာျဖင့္ ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကေသာ အႏုပညာ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ရိုက္ကူးေပးေသာ Love Space Photo Studio မွ Photographer ကိုေအာင္ေဇာ္၊ Graphic Retouch ကိုညီညီ ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ား၊ ရိုက္ကူးေရးေနရာစီစဥ္ေပးေသာ Shambalar Wellness Spa၊ Shooting Setting စီစဥ္ေပးေသာ ပစ္တိုင္းေထာင္အဖြဲ႕သားမ်ား ႏွင့္ အျခား အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို EMG ၏ Digital Social Media အဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
EMG's Digital Social Media team would like to send its sincerest gratitudes towards all those who made "Healing Myanmar Flood" happened and supported us especially to all our celebrities brothers and sisters, photographer Ko Aung Zaw, Graphic retoucher Ko Nyi Nyi and their crew from Love Space Photo Studio, Shambalar Wellness Spa; the shooting place sponsor, Pyitainghtaung; the shooting setting producer and all the other supporters.
#HealingMyanmarFlood

No comments: